Om Skurugata

Mystik i skogen

Skurugata är en cirka 800 meter lång gata. Den smala gatan är mellan 7 och 24 meter bred och har tvärbranta väggar som är upp till 35 meter höga. Det är en mäktig syn att stå längst nere i Skurugata och se upp på berggsväggarna med all sin mystik och skönhet. 

Namnet Skurugata

Namnet Skurugata kommer av den långa och smala klippkanjon med höga tvärbranta väggar.  "Skuru" är ett ålderdomligt ord för en förkastning eller en större bergsskreva.

 

Uppkomst

Teorierna om hur Skurugata har uppkommit är många. Den vanligaste förklaringen är att skuran bildats av en isälv vid inlandsisens avsmältning. Andra anser att skuran är en spricka i berggrunden eller en gravsänka. Bergarten består huvudsakligen av gråbrun porfyr som här och var skiftar mot rött.

 

Skuruhatt

Från toppen av Skuruhatt finner du en imponerande utsikt som sträcker sig milslång över de Småländska skogarna. Här hittar du ett antal grillplatser, bord och bänkar samt WC. Från parkeringen finns en anpassad promenad för funktionshindrade till utsikten.

 

Minnessten över Albert Engström

På Skuruhatt finns en minnessten rest över Albert Engström. På stenen finns ett citat från Engström själv som lyder:

"Folket som bor i dessa gårdar torde vara av renaste guld. Dessa sega, magra arbetare, som brottas med sin fattiga jord och segra, segra, är det icke ett folk att hålla av.”

 

Gammalt Fotografi

Skurugata har lockat folk sedan 100 år tillbaka. Det här är ett gammalt fotografi som Bertil Haage har hittat. På kortets baksida står det “Tagit i gatan den 20 Juli 1913“.