Skurugata.se
HomeGästbokBildgalleri
Nyheter
Eksjö
Skuruhatt
Tjuva-Jösse
Bevarandeplan
Albert Engström
Kontakta oss
Skurgata älg
Eksjö

I Eksjö stad på Ränneslätt

Skurugata ligger cirka 8 kilometer nordost om Eksjö Stad - den unika trästaden.

Eksjö kan du promenera i en unik miljö med många vacka träbyggnader i Gamla stan .  De flesta tomterna i Gamla stan är från slutet av 1500-talet med byggnader som mestadels uppförts från 1700-talets mitt och framåt.


Ett besök på Eksjö museum föreslås också, där du kan titta närmare på Eksjö genom seklerna, den stadshistoriska utställningen. Albert Engsröm-samlingarna, landets kanske roligaste och största samling av Engströmiana, finns i samma hus. Dessutom speglas nutida svensk konst och kulturhistoria.

 

Eksjö - en gammal stad

Eksjö fick sina stadsprivilegier av Erik av Pommern, troligen 1403.  På den tiden fanns endast två städer i det nuvarande Jönköpings län - Jönköping och Eksjö.  Den medeltida staden ”Ekesiö” låg cirka 500 meter sydväst om nuvarande stadskärna. Som stad betraktat var den förmodligen av oansenlig storlek, sannolikt en bondby av normalt götiskt utseende.

Ränneslätt anses vara en av landets äldsta militära övningsplatser. Det är många "basar# som har ålat och hasat över Ränneslätt.  Något som förknippas med Eksjö och Ränneslätt är smålands husarer som huserade på Ränneslätt under många år.

 

HomeGästbokBildgalleri