Skurugata.se
HomeGästbokBildgalleri
Nyheter
Eksjö
Skuruhatt
Tjuva-Jösse
Bevarandeplan
Albert Engström
Kontakta oss
Skurgata älg
Home

 

 

 

Skurugata - mystik i skogen

Skurugata är en cirka 800 meter lång gata. Den smala gatan är mellan 7 och 24 meter bred och har tvärbranta väggar som är upp till 35 meter höga. Det är en mäktig syn att stå längt nere i Skurugata och se upp på berggsväggarna med all sin mystik och skönhet. 

Skurugata ligger mellan byarna Bjässarp och Paslemålen, cirka 8 kilometer nordost om Eksjö.

Namnet Skurugata kommer av den långa och smala klippkanjon med höga tvärbranta väggar.  "Skuru" är ett ålderdomligt ord för en förkastning eller en större bergsskreva.

Teorierna om hur Skurugata har uppkommit är många. Den vanligaste förklaringen är att skuran bildats av en isälv vid inlandsisens avsmältning. Andra anser att skuran är en spricka i berggrunden eller en gravsänka. Bergarten består huvudsakligen av gråbrun porfyr som här och var skiftar mot rött.

 

Skurugata är och har länge varit ett välbesökt utflyktsmål för både närboende och turister. Utsikten från Skuruhatt, öster om skuran, är milsvid och storslagen.

I gatan är klimatet mycket svalt och fuktigt vilket gör att bland annat många ovanliga mossarter kan leva här. Det omkring-liggande området utgörs av en barrblandskog av gran och tall. Delar av skogen är naturskogsartad med gamla träd och död ved, vilket för tanken till John Baurs berättelser.

Tjuva-Jösse

Det finns många historier om både troll och rövare som levde i gatan - eller kanske inte.

Det berättas att någonstans i gatan ligger en bössa gömd. Den tillhörde en gång en slug tjuv som kallades Tjuva-Jösse. Tjuva-Jösse stal runt om i gårdarna och kanske finns det också någon skatt att finna. Legenden säger att den som finner denna bössa lär få stor framgång i sitt fortsatta liv. Ett tips är att börja leta i T juva-Jösses håla, som ligger under några klippblock nere i gatan. Vågar du gå ner och leta?

 

Utsikt från Skuruhatt

Utsikten från Skuruhatt är storslagen och du har en härlig utsikt över lanndskapet.  Skuruhatt är en av de högsta punkterna i Småland och är 337 meter över havet.

 

Minnessten över Albert Engström

På Skurhatt finns en minnessten rest över Albert Engström. På stenen finns ett citat från Engström själv:

Inskriptionen lyder

"Folket som bo i dessa gårdar torde vara av det renaste guld 

 Dessa sega, magra arbetare, som brottas med sin fattiga jord och segra, segra, är det icke ett folk att hålla av."

Skurugata  - ett naturreservat

Skurugata är ett naturreservat och bevarandeplanen för Natura 2000 området Skurugata omfattar 134 hektar. 

Var rädd om Skurugata

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Besökaren är skyldig att känna till och rätta sig efter de föreskrifter som finns för området.

Ett område med så många besökare som Skurugata utsätts för nötning och övrig påverkan på ett helt annat sätt än övrig natur. För att området ska bevaras måste besökare visa extra stor hänsyn. Reservatets vegetation, djurliv och geologiska bildningar får inte skadas eller störas. I skuran och området runt omkring är det förbjudet att skada eller ta bort vegetation eller andra naturföremål. Tältning, eller trafik med motordrivet fordon är inte heller tillåtet. Elda endast på anvisade platser och med medhavd ved.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

 

Grova skor och oömma kläder

Grova skor och oömma kläder rekommenderas för dig som tänker vandra genom området - det är gott om stenar, klippblock och omkullfallna träd. Tänk också på att temperaturskillnaden mellan Skurugata och Skuruhatt kan sommartid vara upp emot 20 grader!

 

 

Välkommen till en skön dag i Skurugata!
HomeGästbokBildgalleri